Udržitelnost

Ekologie

Jsme ekologicky zodpovědní. Vážíme si životního prostředí a důsledně dodržujeme zásady jeho ochrany. Dbáme na prevenci znečišťování, sledujeme spotřeby energií, předcházíme vzniku odpadů a recyklujeme. Děláme zkrátka vše pro to, abychom životní prostředí zatěžovali co nejméně.

Uvědomujeme si svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Proto dbáme na to, aby všechny naše stavby využívaly nejmodernějších a nejšetrnějších technologií a jejich provoz odpovídal současným přísným ekologickým standardům.

Bezpečnost práce

Naším cílem je vytvářet takové pracovní prostředí, které zajistí nulovou úrazovost všech, kdo se na našich stavbách pohybují. Bezpečné a kvalitní pracovní podmínky jsou pro nás samozřejmostí, protože víme, že lidé jsou největším bohatstvím každého podniku.

Odpovědný přístup

Jsme hrdí, že jsme společensky zodpovědnou společností, které není lhostejný osud ostatních a snaží se jim pomáhat. Máme vlastní nadaci a podporujeme i řadu dalších projektů, které dávají smysl.

Zaměstnanci EUROVIA Silba bývají patrony i dobrovolníky v rámci Nadace VINCI, která podporuje hlavně osoby ohrožené sociálním vyloučením. Kromě toho podporujeme i řadu dalších dobročinných projektů, které dávají smysl a pomáhají tam, kde je potřeba.

Certifikáty